Glühofen HWU 3300/75
Vozokomorové peve
750°C
100 kW
1450 x 2100 x 1100 mm
Automatické odtahové klapky, dvoje hydraulicky zvedané dveře, dva zakládací vozíky, plně automatizovaný sled procesů