Ochrana údajů


Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a s vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

A. Zásady ochrany osobních údajů podle GDPR

I. Název a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je

Helmut Rohde GmbH
Ried 9
83134 Prutting
Telefon: 08036-67497610
E-mail: [email protected]
Internetové stránky: www.rohde.eu

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Interaktiv EDV Stürzl and Licht GbR
Andreas Stürzl
Haidenholzstr. 33
83071 Stephanskirchen
Telefon: +49 8036-9080520
E-mail: [email protected]

III Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z věcných důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáváme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.


Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá naše společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.
Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3 Výmaz údajů a doba jejich uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Údaje mohou být uloženy také tehdy, pokud to stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým správce podléhá. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.
Shromažďovány jsou následující údaje:

 •     Informace o typu a verzi používaného prohlížeče
 •     operační systém uživatele
 •     Poskytovatel internetových služeb uživatele
 •     IP adresa uživatele
 •     datum a čas přístupu
 •     Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
 •     Webové stránky, na které systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek


Tyto údaje se rovněž ukládají do souborů protokolu našeho systému. To nemá vliv na IP adresy uživatele ani na jiné údaje, které umožňují přiřazení údajů k uživateli. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3 Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručit webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.

Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek se tak stane po ukončení příslušné relace.

5. Možnost vznesení námitky a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

V. Používání souborů cookie

1. popis a rozsah zpracování údajů


Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webové stránky může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně stránky.

V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:

 •     Nastavení jazyka
 •     Položky v nákupním košíku
 •     Přihlašovací údaje
 •     seznam sledovaných položek
 •     Srovnávací seznam


Při vstupu na naše webové stránky je uživatel informován o používání souborů cookie pro účely analýzy a je získán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti. V této souvislosti je rovněž uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud k tomu uživatel udělil souhlas.

3 Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

 •     Nákupní košík
 •     Přijetí jazykového nastavení
 •     Zapamatování vyhledávacích výrazů
 •     seznam sledovaných položek
 •     Srovnávací seznam


Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.
Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

e) Doba uložení, možnosti vznesení námitky a odstranění

Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a jsou jím přenášeny na naše webové stránky. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Změna konfigurace souborů cookie
 
Používání technologie SalesViewer®:

Tato webová stránka používá technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH ke shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace na základě oprávněných zájmů provozovatele webové stránky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Za tímto účelem se používá kód založený na javascriptu, který shromažďuje údaje týkající se společnosti a odpovídajícího použití. Údaje shromážděné pomocí této technologie jsou šifrovány pomocí nevratné jednosměrné funkce (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nejsou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek.

Údaje uložené společností Salesviewer jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání není v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání.

Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna kliknutím na tento odkaz https://www.salesviewer.com/opt-out, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů společností SalesViewer® v rámci těchto webových stránek. Ve vašem zařízení bude uložen soubor cookie pro odmítnutí této webové stránky. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

VI Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je umístěn kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete elektronicky kontaktovat. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám údaje zadané do vstupní masky předány a uloženy. Tyto údaje jsou

 •     Jméno
 •     Název společnosti
 •     Ulice, číslo domu
 •     Poštovní směrovací číslo
 •     Město
 •     E-mailová adresa
 •     Telefonní číslo


Při odesílání zprávy se ukládají také následující údaje:

 •     IP adresa uživatele
 •     datum a čas


V rámci procesu odesílání je získán váš souhlas se zpracováním údajů a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem uloženy.

Údaje nebudou v této souvislosti předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud uživatel udělil souhlas.

Právním základem pro zpracování údajů předaných v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, jedná se rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.
Ostatní osobní údaje zpracovávané při odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4 Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem se tak stane po ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, když lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5 Možnost vznést námitku a odvolání

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktování nás budou v takovém případě vymazány.

VII Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc ("Google"). Používá se na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f. GDPR. Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek, jako např.

 •     Typ/verze prohlížeče
 •     Používaný operační systém
 •     URL odkazu (dříve navštívená stránka)
 •     Název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje (IP adresa).
 •     Čas dotazu na server


jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. IP adresa přenášená prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete sběru dat službou Google Analytics zabránit také kliknutím na tento odkaz:

Kliknutím sem deaktivujete službu Google Analytics

Při návštěvě těchto webových stránek bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů. Soubor cookie opt-out je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie opt-out znovu nastavit.

Nadále používáme službu Google Analytics k analýze údajů ze souborů cookie pro dvojí kliknutí a AdWords pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete to deaktivovat prostřednictvím Správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v centru nápovědy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

VIII Práva subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:
právo na informace

Můžete si od správce vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme.
Pokud takové zpracování probíhá, můžete si od správce vyžádat následující informace

 •     Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 •     kategorie zpracovávaných osobních údajů
 •     příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny
 •     předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje, které se vás týkají, uchovávány, nebo, pokud o tom nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria použitá pro stanovení této doby
 •     existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování
 •     existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu
 •     veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
 •     existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s předáním.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí provést opravu bez zbytečného odkladu.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 •     pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, a to po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit;
 •     zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich použití;
 •     správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 •     pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jisté, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.


Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, správce vás o tom bude informovat před zrušením omezení.