Odešel Fritz Rossmann

Německá keramická scéna ztrácí jednoho ze svých hlavních představitelů – Fritz Rossmann zemřel o prvním březnovém víkendu 2021.

Vzpomínáme na něj jako na skvělého a milého člověka, který svou rozsáhlou činností významně ovlivňoval a udivoval národní i mezinárodní keramickou veřejnost.

Fascinován nadčasovým vzhledem seladonových glazur věnoval Fritz Rossmann většinu svého tvůrčího života jejich vývoji ve výpalu plynem. Spolupůsobení glazury a vlastnoručně vytočeného předmětu z porcelánu bylo pro něj osobní výzvou, které úspěšně čelil: estetika glazury spojená v jednotu s hapticky příjemným povrchem a harmonickým tvarem, vzniklým v rafinovaném výpalu plynem.

Fritz Rossmann se o své bohaté zkušenosti a znalosti vždy ochotně dělil s ostatními. Vždy jsme rádi přijímali jeho pozvání, abychom pro keramickou skupinu v Grenzhausenu uspořádali semináře o výpalu plynem. Jeho velmi precizní a pochvalné komentáře při prohlížení výsledků výpalu zůstávají v naší paměti.

Milý Fritzi, chtěli bychom Ti upřímně poděkovat za Tvou záslužnou činnost a účast na našich školeních. Vyslovujeme upřímnou soustrast Tvé ženě Susanne i Tvé rodině a přejeme jim hodně sil k překonání tohoto těžkého období.