Vorwärmofen HWU 12500/65
Vozokomorové peve
560°C
350 kW
2500 x 2500 x 2000 mm
Automatické přivzdušňovací a odtahové klapky, regulovaný chladicí systém, zakládací vozík s elektrickým pohonem, klimatizovaná rozvodná skříň