Kalzinierofen HWE 1900/13
Vozokomorové peve
1300°C
110 kW
1250 x 2450 x 610 mm
Dvoje hydraulicky zvedané dveře, další zakládací vozík pro tunelový provoz, integrace do zákaznického řídicího systému